Polski Biznes

Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

47-400 Racibórz ul. Łąkowa 33

tel.: (32) 410 10 00,

fax: (32) 415 34 27


rok założenia firmy: 1949

PLEN
Produkt - informacje
Nazwa produktu:

FGD plants - IOS

Nazwa rozszerzona:

Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą

FGD plants - IOS Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Marka:
Rafako S.A
Towar oferuje:
producent
Opis produktu:
INSTALACJA IOS w ELEKTROWNI SIERSZA

W latach 1969/70 RAFAKO dostarczyło dla Elektrowni Siersza 4 kotły OP-380K, każdy o wydajności 380 t pary/h. Jednostki te zostały przeznaczone do spalania węgla kamiennego niskiej jakości z pobliskiej kopalni.

W początkowym okresie eksploatacji elektrowni nie wszystkie parametry paliwa w wydobywanym węglu były dotrzymywane. Wpłynęło to na znaczny wzrost poziomu emisji dwutlenku siarki oraz liczne kłopoty eksploatacyjne.


W marcu 1990 roku, z chwilą wejścia w życie uregulowań prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego, Elektrownia Siersza niemal z dnia na dzień, stanęła przed koniecznością zmiany głównego dostawcy paliwa w celu zapewnienia dalszej eksploatacji przy jednoczesnym poszanowaniu norm emisyjnych i uzyskaniu osiągalnej mocy bloków. Spalany węgiel z KWK Siersza o średniej zawartości siarki 2,6% (wartość ta dochodziła nawet do 5%) przy jego niskiej wartości opałowej (15-16 MJ/kg), powodował znaczne przekroczenie norm emisyjnych i konieczność poniesienia bardzo wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska.

W ramach programu ostosowania do nowych regulacji proekologicznych na blokach 3 i 5 zainstalowano dostarczone przez RAFAKO niskoemisyjne palniki pyłowe, które pozwoliły na dotrzymanie norm emisji NOx. Mimo tych działań konieczne okazało się również rozwiązanie problemu ograniczenia emisji dwutlenku siarki przy spalaniu większych ilości gorszej jakości węgla z zachowaniem przewidywanych norm emisyjnych. 15 listopada 1996 roku został podpisany kontrakt pomiędzy Elektrownią Siersza a Fabryką Kotłów RAFAKO. Kontrakt ten obejmował dostawę "pod klucz" instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą rozpyłową dla dwóch bloków energetycznych Elektrowni Siersza nr 3 i 6 o mocy 350 MWt każdy. Kontrakt został zrealizowany w oparciu o licencję firmy L&C Steinmüller. Instalacja odsiarczania spalin w Elektrowni Siersza została zbudowana w rekordowym tempie. Instalacja, którą buduje się 2 lata powstała zaledwie w kilkanaście miesięcy (V.97-IV.98). W ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez PZITB, inwestycja ta otrzymała nagrodę I stopnia i uzyskała tytuł "Budowa Roku 1997". Instalacja odsiarczania spalin w Elektrowni Siersza w połączeniu z wcześniej zbudowanymi palnikami niskoemisyjnymi gwarantuje dochowanie wszystkich wymagań ekologicznych, a co za tym idzie dalszą ich eksploatację przy zachowaniu dopuszczalnych limitów emisji NOx, SO2 i pyłów.

Zasiarczone spaliny po skierowaniu do reaktora są przemywane zawiesiną sorbentu przygotowanego na bazie wapna palonego a następnie są kierowane do filtra w celu oddzielenia produktu poprocesowego.


Dane techniczne IOS dla kotłów nr 3 i 6 w Elektrowni Siersza:

Moc elektryczna odsiarczanych kotłów: 2 x 120 MWel
Ilość spalin wilgotnych kierowanych do IOS
(paliwo gwarancyjne, 100% WMT): 2 x 494 480 Nm3/h
Zawartość siarki w paliwie: max. 1,5 %
Zawartość SO2 w spalinach suchych
(paliwo gwarancyjne): przy 02 = 5,8 % obj. 4 245 mg/Nm3
Gwarantowana skuteczność odsiarczania min. 87 %
Zużycie sorbentu (CaO): ok. 6,9 Mg/h
Zużycie wody procesowej: ok. 40,2 m3/h
Ilość powstającego produktu poprocesowego: ok.13,3 Mg/h
Dyspozycyjność: min. 97 %