Polski Biznes

Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

47-400 Racibórz ul. Łąkowa 33

tel.: (32) 410 10 00,

fax: (32) 415 34 27


rok założenia firmy: 1949

PLEN


RAFAKO S.A. jest największym w kraju producentem kotłów parowych i wodnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz urządzeń ochrony środowiska. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw, wśród nich kotłów konwencjonalnych, na parametry nadkrytyczne, fluidalnych i rusztowych. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych. Ofertę w dziedzinie kotłowej uzupełniają różnorodne usługi serwisowe, od diagnostyki poprzez naprawy, remonty, dostawy części zamiennych aż po kompleksowe modernizacje kotłów i urządzeń towarzyszących.
RAFAKO S.A. projektuje i dostarcza "pod klucz" instalacje odsiarczania spalin wg różnych metod, w tym instalacje odsiarczania metodą mokrą wapienną. W dziedzinie ochrony środowiska proponujemy również rozwiązania w zakresie termicznej utylizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków.
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. jest czołowym producentem elementów kotłowych, w tym części ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, kanałów powietrza i spalin, obrotowych podgrzewaczy powietrza. Jakość oferowanych produktów potwierdzają posiadane certyfikaty, wśród nich zintegrowane ISO-9001 i ISO-14001 a także zgodność z przepisami UDT, ASME, TRD, SVTI i innych krajów. W 2002 roku spółka otrzymała certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości wg wymagań Dyrektywy nr 97/23/UE.
RAFAKO S.A. dostarczyło kotły dla niemal wszystkich krajowych elektrowni zawodowych oraz setki jednostek dla energetyki przemysłowej w Polsce. Firma posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji, w tym w Chinach, Turcji, Indiach, Jugosławii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach i w Skandynawii.
RAFAKO S.A. posiada również bogate doświadczenie w produkcji innych elementów i urządzeń, takich jak wymienniki ciepła, zbiorniki wysokociśnieniowe i próżniowe, aparatura chemiczna i inne. Do naszych klientów należeli m.in. zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady przemysłu spożywczego, cementownie.